Wijkfeest Assen-0ost

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 16e WIJKFEEST
“Assen-Oost in de kijker…” Op zaterdag 14 september 2024 organiseert de Stichting Wijkfeest Assen-Oost het 16e wijkfeest. Er zal een gevarieerd programma voor jong en oud worden aangeboden van 11.00 tot 16.00 uur. Voor het huren van een marktkraam kunt u mailen naar wijkfeestassenoost@gmail.com Voor hobbyisten kost een kraam € 17,50 en ondernemers betalen € 35 (prijs onder voorbehoud). Voor meer informatie over het wijkfeest kunt u terecht bij Mariëtte Blouw, wijkfeestassenoost@gmail.com Ook als het u / je leuk lijkt om mee te helpen op de dag zelf; we hebben altijd vrijwilligers nodig, ook al is het maar voor 1 uur. Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als het afgelopen jaar.