Wijkfeest Assen-0ost

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2024 16e WIJKFEEST
“Assen-Oost in de kijker…”
Op zaterdag 14 september 2024 organiseert de Stichting Wijkfeest Assen-Oost het 16e wijkfeest.
Er zal een gevarieerd programma voor jong en oud worden aangeboden van 11.00 tot 16.00 uur.
Voor het huren van een marktkraam kunt u mailen naar wijkfeestassenoost@gmail.com
Voor meer informatie over het wijkfeest kunt u terecht bij Mariëtte Blouw, wijkfeestassenoost@gmail.com
Ook als het u / je leuk lijkt om mee te helpen op de dag zelf; we hebben altijd vrijwilligers nodig, ook al is het maar voor 1 uur.
Wij hopen, dat u weer net zo enthousiast mee gaat doen als het afgelopen jaar.