Stila

Stichting STILA is opgericht op initiatief van de gemeente Assen. De gelden die de gemeente beschikbaar heeft voor bewonersinitiatieven, zijn gebundeld en overgedragen aan de STILA.

De gemeente is van mening dat het goed is om burgers meer zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven bij bewonersparticipatie. Dus ook het stimuleren van bewonersinitiatieven legt de gemeente bij de bewoners neer.

Visie Assenaren faciliteren, stimuleren en inspireren om middels verbindende activiteiten met elkaar zorg te dragen voor verbetering van contact & verbinding tussen inwoners. Inwoners initiƫren de activiteiten en geven hier zelf invulling aan. Op deze manier ontstaat er een samenleving waarin mensen met elkaar initiatieven ontplooien waardoor contact & verbinding in deze gemeenschap versterkt wordt.

Missie STILA is een zelfstandige stichting die inwoners van de gemeente Assen stimuleert bij het organiseren van activiteiten waarbij het verbinden van mensen en het versterken van contact & verbinding centraal staat. De stichting doet dit door op aanvraag kennis, financiele en andere middelen en diensten ter beschikking te stellen voor activiteiten van inwoners die bijdragen aan deze missie. De stichting wil eveneens kennis en ervaring borgen en delen met als doelen te leren, ontwikkelen en te vernieuwen. Het onderscheidt zich ook door haar simpele en snelle werkwijze.

bijdrage ontvangen 2018 en 2020

deel van de donatie van Stila